Banner

 

Aurdal og Kruk løypelag

Velkommen til ny sesong 2018/2019, 
til trivelige skiturer i flott terreng og gode løyper. 

Ny nettside kommer...

Preparering av skiløypenettet i hytte- og turområder i Valdres blir ivaretatt av lokale løypelag. Aurdal og Kruk Løypelag er organisert som en forening, med hovedmedlemmer og støttemedlemmer. Vi preparerer løypene fra Heimåsgrinda i nord (ca 3m nord for Nythun), via Pilset og Smørlifjell til Aurdalsåsen og videre til Bjørgovarden, Ølslykkja, Fjellsbygda og Tonsåsen i syd.

Les mer om Aurdal og Kruk Løypelag under "Om oss"...

Løyperapport                                                   

Se løyperapport under løypeinformasjon, trykk her...                          

OBS! Løypetelefonen er nå nedlagt

Valdresmarsjen 2018

HUSK Valdresmarsjen lørdag 10.mars 2018. Meld deg på: www.valdresmarsjen.com

 E-post: post@loypelaget.no               Konto nr.: 2320.17.63460         VIPPS # 81241

undefined

undefined

undefined