Banner

Løypeinformasjon

 

Generelt 

Løypelaget preparerer mellom 180 -190km skiløyper. Løypene har doble spor som legges med 3 moderne løypemaskiner. Tidlig i sesongen, eller ved spesielle snøforhold, blir løypene gjerne preparert med snøscooter og sporsetter. Med 3 løypemaskiner på plass vil vi nå være i stand til å preparere både Etnedalsiden, Aurdalsåsen og Pilset-Kruk noenlunde samtidig ved større snøfall.

Vi har valgt å prioritere de mest populære hovedtrasene for daglig kjøring, slik som Kruk - Danebu - Fjellparken - Bjørgovarden. Denne prioriteringen kan avvikes  etter vær og føre.

Vi har ikke ubegrenset med midler til å kunne holde hele løypenettet oppe til en hver tid. Men i juleferien, vinterferieuken og påsken tilstreber vi å holde hele nettet kontinuerlig åpent så langt værforholdene tillater det.

På generelt grunnlag vil skogsløyper og løyper som er skjermet for vind bli prioritert når det snør og blåser, mens løypene over tregrensen da blir nedprioritert.

Stiplede løyperprepareres sporadisk med scooter i vinterferie og påske. Generelt sløyfer på snaufjellet.

God vinter i løypene! 

  

E-post: post@loypelaget.no               Konto nr.: 2320.17.63460         VIPPS # 81241

undefined

undefined

undefined