PART_1508-1.jpg

Løypebeskrivelse

Anbefalte turforslag

Gjennomgående løype

  • Hovedløype (ca 27 km)  Danebu-Kruk-Juvika. Fra Danebu og ned til Langeline opp forbi Storstøllia til Frenningen og ned via Grønnkinn til Engervann og mot Binhovd. Alternativt fra Danebu ned via skliløypa og rundt Ravangstjern over Danebuvegen, via Damtjern til Binhovd. Videre over myrene til Fjeslitjern og opp over Smørli og ned mot Nythun Høyfjellstue på Kruk. Danebu-Kruk er ca 16km en vei.
  • Sydover går løypa fra Danebu langs "Langeline" over Bjørgovarden til Norfjellstølen og videre til enten Fjellsbygda eler Tonsåsen.

Stiplede løyper

  • Løypene er stukket og prepareres sporadisk med scooter. Generelt sløyfer på snaufjellet.