AKLkart_kruk_small.jpg

Løypeoversikt, prepping og løypekart

Gjennom vinteren lager vi skiløyper med tre store maskiner. I toppsesongen som er jul-nyttår, to vinterferie uker og påsken lager vi løyper så ofte som det er behov. I andre perioder lager vi løyper fast foran hver helg og ellers etter behov.

Aurdal og Kruk Løypelag (AKL) preparerer løypene fra Heimåsgrinda i nord (ca 3km nord for Nythun), via Pilset og Smørlifjell til Aurdalsåsen og videre til Bjørgovarden, Ølslykkja, Fjellsbygda og Tonsåsen i syd.

 

Prioriteringer.

På grunn av det omfattende løypenettet prioriterer vi først hovedløypa Heimåsgrinda - Danebu - Tonsåsen. Prioritet 2 er sideløypene og så langt vi rekker det preppes tilkomstløyper.

Ved uforutsigbart vær, vil preppearbeidet kunne bli utsatt på påvente av tydelig værutvikling og omprioriteringer kjøres umiddelbart. Dette for å unngå å kaste bort tusenvis av kroner på bortkastet prepping. Preppingen koster ca 1000 - 1500 NOK per time per maskin.

Ved vind i fjellet tilpasses preppingen værforholdene og prepping avventes eller så vektlegges skogsløyper som er beskyttet for vinden.

Ved lite snø preppes kun løyper hvor risikoen for maskinskade er håndterbar.

 

Sanntidsløypekart som vises preppestatus

Kart over hele vårt preppeområde med påførte lokale stedsnavn som brukes aktivt

Løypekart området Kruk - Smørlifjell, TRYKK HER...

Løypekart området Danebu - Bjørgovarden, TRYKK HER...

Oversiktskart fra Fjellsbygda i sør til Vangsjøen i nord

Løypekart i papirformat å få kjøpt på Danebu, Aurdal Fjellpark, Nyhun Høyfjellstue, Kiwi Aurdal og på Turistkontoret på Fagernes. 

PS. Det vil kunne forekomme mindre endringer i løypetraseer ift hva som vises på trykte kart.