Tidligrunden fra Ravangen

Trykk på kartet for større kart

Tidligrunden fra Ravangen
Løypeprofil Tidligrunden fra Ravangen
Lengde: 14,8 km     Stigning: 325       Høyde: 900-990 moh

Dette er normalt første løypa som blir preparert.  Start der løypa krysser Danebuvegen ved Ravangen (unngå parkering på begge sider av vegen).  Løypa følger de siste års hovedtrasse over myrene forbi Damtjern og opp rundt putten før Binhøvdsvegen. Løypa tar så til venstre etter noen hundre meter og man krysser veien igjen og følger skogsbilveien til høyre innover til Nysetbotn, forbi demning og rundt vannet i retning mot Raneiset. Her går løypa opp til venstre en lang bakke forbi Raneiset stølen og innover høydedraget et par km før den dreier ned til høyre til myra hvor det gamle termometeret er lokalisert på et grantre ca 30 m fra løypa nordover. Tidligløypa krysser myra og dreier sørover et par hundre meter før den treffer hovedløypa til Kruk ved Størrtjedne. Denne følges så tilbake vanlig vei.