GPS tracking

Aurdal og Kruk Løypelag kan tilby internettbasert løypetracking for vårt løypenett. Løypemaskinen er utstyrt med GPS-sender, som til en hver tid gir informasjon om hvor løypemaskinen befinner seg.

På bakgrunn av dette registreres tidspunkt for når løypene er kjørt, og dette igjen vises på nettet. med ny GPS sender prøver vi på ny giv i år.

For GPS tracking, klikk her...