PART_1508-1.jpg

Løyper og turforslag

Løypelaget preparerer mellom ca 190km skiløyper. Løypene har doble spor som legges med tre moderne løypemaskiner. Tidlig i sesongen, eller ved spesielle snøforhold, blir løypene gjerne først pakket og så preparert med snøscooter og sporsetter. Med tre løypemaskiner er vi i stand til å preparere både Etnedalsiden, Aurdalsåsen og Pilset-Kruk noenlunde samtidig ved større snøfall.

Hvilke løyper prioriteres å preppe?

Prioritering av løyper som preppes, gjøres primært etter vær og føre. Deretter etter løypeattraktivitet samt områder med høyt engasjement for løypelagets aktiviteter (les: prosentvis andel betalende hyttemedlemmer).

Vi har ikke ubegrenset med midler til å kunne holde hele løypenettet oppe til en hver tid. Men i juleferien, vinterferieuken og påsken tilstreber vi å holde hele nettet kontinuerlig åpent så langt værforholdene tillater det. Vi må også passe på å ikke skade løypemaskinene under preppingen. Det er det risiko for ved lite snø, spesielt i løyper utenom skogsbilvei.

Skogsløyper og løyper som er skjermet for vind er prioritert når det snør og blåser, mens løypene over tregrensen da er nedprioritert.

Hovedløype nordover fra Danebu:

til Kruk og Juvika, ca 27km. Fra Danebu / Langeline opp forbi Storstøllia til Frenningen og ned via Grønnkinn til Engervann og mot Binhovd. Alternativt fra Danebu ned via tilbringerløypa og rundt Ravangstjern over Danebuvegen, via Damtjern til Binhovd. Videre over myrene til Fjeslitjern og opp over Smørli og ned mot Nythun Høyfjellstue på Kruk. Danebu-Kruk er ca 16km en vei.

Hovedløype sørover fra Danebu:

mot Bjørgovarden og Tonsåsen. Sydover går løypa fra Danebu langs "Langeline" over Bjørgovarden til Norfjellstølen og videre til enten Fjellsbygda eller Tonsåsen.

God vinter i løypene!