Løypeskjøtsel.PNG

Løypeskjøtsel

I vårt løypenett har vi spesielt stor andel terrengløyper. Disse krever ekstra snømengder, noe som er mer usikkert med klimautviklingen. Derfor prioriterer vi løypeskjøtsel av eksisterende løypenett for å holde kratt, busker og trær nede.

Skjøtselsarbeidet utføres på en skånsom måte og i tett avklaring med berørte grunneiere slik at vi ivaretar grunneiers interesser blant annet knyttet til naturvern. AKL søker å ha langsiktige skjøtselsavtaler med de største grunneierne da AKL drives utfra engasjement for bruk av ren og flott natur hvor løypene fremstår  velpleide både sommer og vinter.

Skjøtselsarbeid i regi av AKLs driftsressurser

I 2023 hadde AKLs lønnede driftsressurser fokus på vedlikehold/utbedringer i følgende løyper (så langt budsjett og tid rakk):

  • Løype fra Ytre Gapahuk opp bakken mot Ividalen
  • Løype mellom Ytre Gapahuk og brattbakken mot Bjørgovarden
  • Flislegge trase som forbinder Rudstølsveien og løypa ned fra Aurdal fjellpark
  • Såing i Binhovdbakken og øke bredde på bro
  • Løypeforbindelse fra Tuvafeltet mot hovedløype nordover
  • Forbedringer i løypegarasjen 

Vi kjøper inn maskinelle tjenester med bruk av krattknuser og fliskutter så langt vi har likviditet til det, men bruker disse kun hvor vi har grunneiers tillatelse.

Lokale dugnadsgrupper

For å komplettere denne profesjonelle løyperyddingen, startet vi i 2022 med å bygge opp en systematisk struktur med dugnadsgrupper som får tildelt en del av det totale løypenettet. Disse utfører skjøtsel i egen regi og utfyller innsatsen fra AKLs lønnede ressurser og får også støtte med maskinelle ressurser hvor det er aktuelt. Typisk er det hyttevel/veilag som påtar seg en slik rolle for løyper i sitt nærområde. Det viktigste arbeidet er å fjerne/sprenge steiner i traseen da disse den største risikoen for maskinskade på preppemaskinene og gjør at mer snø kreves før traseen kan preppes. I tillegg felles trær som vokser inn i traseen og busker og kratt som vokser opp, fjernes.

Her er listen over dugnadsgrupper pt:

Tonsåsen: Tore Jahren
M45483033 jahrentore@gmail.com

Fjellsbygda: Carl Petter Carlsen og Marek Vetter
M91303555 carl.petter@smack.no 
M45001552 marek.nvetter@gmail.com

Tobakshuset: Svein Jarle Nygård
M91563491 vibek70@hotmail.com 


Kivos: Vidar Aasbø
M91105864 dr.aasbo@gmail.com

Aurdalsåsen Sør: Tore Fjeld
M90606761 tore@mestertre.no

Valaknatten: Magnus Meland Røed
M98206179 magnus.meland.roed@dnb.no 

Vardingrenda: Christian Wang
M45038292 christianwang80@gmail.com 

Storstølen: Fredrik Mohn Lian
M90859336 fredrik.mohn.lian@gmail.com

Storstølslie: Morten Klokkersveen
M41610640 mrklokk@gmail.com

Grønkinn/Frenningen:
Arne Nybråten og Harald Qvist
M95189988 arne.nybraaten@vokks.no
M92842600 hqvist@online.no

Tuva / Ravangsmyra:
Kjartan Andersen
M41309060 76kjartan@gmail.com 

Gråndalen: Tron Hovde
tron.hovde@online.no

Engi / Binhovd: NN


Smørli: Baard Lund
M 91736416 baard.lund@sensecsolutions.no 

Løyntjednvegen: Øystein Jaklin
M95113289 oystein.jaklin@gmail.com

Kruk: Annechen Bahr Bugge
M48286633 annech@oslomet.no

De fleste områder vil utføre skjøtselsarbeid på dugnad, men noen vil mer legge opp til spleiselag for å finansiere utførelse gjort av profesjonelle. Hver gruppe jobber selvstendig og velger selv tidspunkter for dugnadene.

Vi oppfordrer alle andre veilag og hyttevel om å følge opp initiativene nevnt over og stifte lignende dugnadsgrupper i sitt nærområde. Send en epost til post@loypelaget.no dersom du har slike ambisjoner. 

Beiting med geiter

I 2023 gjennomførte vi beitetjenester med boergeiter som utstyres med GPS/virtuelt gjerde. Erfaringen er at dette et tiltak for generell landskapspleie mer enn skiløyper da geitene trives best med å beite hvor det er mest mat, mao på siden av løypene. Les mer om tiltaket på Bli med og stopp gjengroing av Valdres | Spleis fra SpareBank 1