loypelaget-052.jpg

Om oss

Aurdal og Kruk Løypelag - din løypeleverandør!

Preparering av skiløypenettet i hytte- og turområder i Valdres blir ivaretatt av lokale løypelag. Aurdal og Kruk Løypelag er organisert som en forening, med hovedmedlemmer og støttemedlemmer. Vi preparerer løypene fra Heimåsgrinda i nord (ca 3km nord for Nythun), via Pilset og Smørlifjell til Aurdalsåsen og videre til Bjørgovarden, Ølslykkja, Fjellsbygda og Tonsåsen i syd.

Nykjørte skiløyper blir fort "gamle". Vind og nysnø fyller sporene, og for å holde friske og gode løyper kreves det hyppig kjøring. Skal vi kunne betale flinke løypekjørere, dyrt utstyr og drivstoff, er løypelaget avhengig av innbetalinger fra hytteeierne, lokalbefolkningen og reiselivsbedriftene. Vi er takknemlige for alle trofaste betalere og oppfordrer alle hytteeiere å bidra i fellesskapet til felles nytte og glede!

 

Økonomi

Løypelagets finansieres i form av tilskudd fra hovedmedlemmer og støttemedlemmer, der pengene fra hytteeierne utgjør den største summen totalt. Løypelaget har styrket økonomien de siste årene og bygget opp litt egenkapital. Antall km kjørte løyper øker stadig og forventningene til løypekvaliteten likeså. Dette koster og drivstoff er også blitt en god del dyrere. Kommunen bidrar lite til driften.

Løypelaget er et spleiselag, og det er viktig at alle som benytter seg av løypene bidrar med sin andel dersom vi skal kunne opprettholde og videreutvikle det gode løypetilbudet. 

Støtten kan innbetales når som helst. For å bli regnet som støttemedlem, er anbefalt årlig beløp i kommunen kr. 1000,-. Mange hytteeiere betaler sitt årlige beløp gjennom velet /veiforeningen som de er tilknyttet. 

Det koster å lage løyper og vi trenger kapital for å drifte og investere i våre tre store løypemaskiner samt annet utstyr, alle bidrag er like kjærkomne!

Konto for løypebidrag

Aurdal og Kruk Løypelag
Konto nr. 2320.17.63460

 

Vedtekter

Aurdal og Kruk løypelag sine vedtekter, LES MER...

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med Løypelaget på epost: post@loypelaget.no

 

Styret

Styret for løypelaget fra januar 2019: 

Jørgen Larssen Leder Hytteeier Aurdalsåsen
Arne Nybråten Styremedlem Hytteeier Aurdalsåsen
Geir Myrold Styremedlem Hytteeier Aurdalsåsen
Arne Hektoen Styremedlem Hytteeier Fjellsbygda
Annechen Bahr Bugge Styremedlem Hytteeier Kruk
Eivind Akervold Styremedlem Aurdal Fjellpark
Harald Kulhuset Styremedlem Danebu Kongsgaard
     
Berit H. Olsen Varamedlem Hytteeier Tonsåsen