loypelaget-052.jpg

Om oss - medlemskap

Aurdal og Kruk Løypelag - din løypeleverandør!

Liker du løypene våre?

Det snør ikke skiløyper :-) Støtt Løypelaget gjennom "Løypebidrag" fordi du setter så pris på skigleden som du opplever i løypene våre. Betal ønsket beløp til vårt VIPPS nummer 81241 eller vår konto nr. 2320.17.63460 (husk å oppgi ditt navn og Løypebidrag i meldingsfeltet) - vi takker og bukker!

Vårt samarbeid med hyttevel, veilag og turistbedrifter

Aurdal og Kruk Løypelag (AKL) er organisert som en frivillig forening finansiert gjennom medlemskap, løypebidrag samt noe kommunal støtte. 

 • Veilag/hyttevel og turistbedrifter utgjør Løypelagets Hovedmedlemmer. Veilag/hyttevel betaler årlig medlemskontigent på vegne av hyttene som inngår.
 • Hytteeiere som ikke betaler medlemskontigent via hyttevel/veilag, fastboende, andre privatpersoner samt andre bedrifter er Støttemedlemmer. Disse betaler årlig medlemskontigent direkte til AKL

I tillegg mottar foreningen jevnlig enkeltstående Løypebidrag fra personer, bedrifter og kommuner som er glade i fine skiopplevelser.

Standard modell for samarbeid med veilag/hyttevel

Løypelaget har en standard modell for samarbeidet med veilag/hyttevel. Vi jobber aktivt med å få flest mulig foreninger om å slutte opp om bruk av modellen.
Samarbeidet etableres utfra en felles forståelse, tillit, uten nærmere avtaler, og basert på felles engasjement for skiløyper. Hver Forening (veilag / hyttevel) etablerer en langsiktig rutine som følger:
 1. Foreningen (vel / veilag) velger å støtte opp om Løypelagets aktiviteter 
 2. Foreningen gjør en beslutning om å årlig samle inn Løypelagsmedlemskap fra flest mulig hytteeiere (frivillig for hver hytte). Årlig beløp i 2021 er 1200 NOK per hytte, som er anbefalt nivå i Valdres
 3. Foreningen oppgir hovedkontakt mot Løypelaget inkl epost og mobilnr samt antall hytter som inngår i Foreningen. Personen i denne rollen forventes å engasjere seg i å oppfordre flest mulig hytteeiere til å bli med i spleiselaget samt være en pådriver for gode skiløyper i nærområdet for Foreningen
 4. Foreningen overfører samlet beløp til Løypelaget hvert år, typisk ila sommeren etter at man har hatt årsmøte i Foreningen ila påsken, til Aurdal og Kruk Løypelag, bankkonto 2320.17.63460 (oppgi navn på Foreningen)
 5. Samarbeidet gir Foreningen en status mot Løypelaget som Hovedmedlem og en posisjon for å holde dialog med Løypelaget om utvikling av løyper, for eks tilpasninger, tilførselsløyper mot eksisterende løypenett og gjennomføring av driftsopplegg.
Utover denne støtten, er det så opp til hver hytteeier om man i tillegg ønsker å yte et ekstra Løypebidrag til Løypelaget, dette skjer typisk når brukerne har gode skiopplevelser 🙂 

Hvorfor er samarbeidsmodellen viktig?

 • Skiløpere forventer stadig større forutsigbarhet, komfort og trygghet i skiløypene.
 • Det snør ikke skiløyper
 • Løypelaget er avhengig av forutsigbare inntekter for å planlegge omfang av operativ drift (lage skispor, utbedre traseer) samt reparasjon og fornying av maskin materiell
 • Løypelaget er avhengige av høy økonomisk støttegrad blant hytteeierne for å levere kvalitet
 • Løypelaget drives på frivillig basis uten lønnet administasjon og har knappe administrative ressurser. Derfor trenger vi både effektive og standardiserte prosesser samt distribuert engasjement ut i hvert hytteområde. Da er styrene i Foreningene viktige ressurser for å være med å "dra lasset". Vi søker å oppnå at styrene i Foreningene er like opptatt av kvaliteten i løypearbeidet som selve Løypelaget; da trekker vi i samme retning og styrkes ressursmessig.
 • Løypelagets drift er helt avhengig av den tillit vi oppnår og det engasjement vi klarer å skape om løypearbeidet. Styrene i Foreningene er vår viktigste ressurs for å skape et bredt engasjement.

Vår kartoversikt viser alle foreninger i Løypelagets område samt hvem av disse som i dag er Hovedmedlemmer TRYKK HER 

Oversikten viser ca 1680 hytter i vårt totale område hvorav 1130 er Hovedmedlemmer (ca 67%). Vi estimerer grovt et potensial på å øke våre inntekter med 300 000 NOK årlig gjennom etablering av "Hovedmedlem samarbeid" med flere foreninger. Økte midler vil utelukkende bli brukt til forbedring og preparering av våre skiløyper. 
Hvordan lese kartet:
 • Foreninger som er markert med grønn bakgrunn er Hovedmedlemmer. Bak hvert foreningsnavn oppgis to tall, det første tallet betyr antall hytter som inngår i foreningen, det andre er størrelsen på innbetalingen til Løypelaget i forrige sesong (2020)
 • Foreninger som er markert med turkis bakgrunn er ikke Hovedmedlemmer.
NB! Forbehold om feil i områdegrenser og tall. Hjelp oss med å forbedre datakvaliteten gjennom å kommentere feil og oppgi veilag/hyttevel som ikke er inntegnet. Meld fra til post@loypelaget.no.

Vår drift

Gjennom vinteren lager vi de beste skiløyper med tre store maskiner. I toppsesongen som er jul-nyttår, to vinterferie uker og påsken lager vi løyper så ofte som det er behov. I andre perioder lager vi løyper fast hver torsdag og ellers etter behov.

Styrene i vellene/veilagene er vår viktigste ressurs for å skape et bredt engasjement. De er sammen med våre løypekjørere "fjellets helter". Løypekjørerne lager trikkeskinner, men vellene/veilagene jobber utrettelig med høyest mulig oppslutning om Løypelaget i sitt område.  

Under finner du vedtektene våre som uttrykker formålet og rammene for driften.

Preparering av skiløypenettet i hytte- og turområder i Valdres blir ivaretatt av lokale løypelag. Aurdal og Kruk Løypelag preparerer løypene fra Heimåsgrinda i nord (ca 3km nord for Nythun), via Pilset og Smørlifjell til Aurdalsåsen og videre til Bjørgovarden, Ølslykkja, Fjellsbygda og Tonsåsen i syd.

Vi er takknemlige for alle trofaste betalere og oppfordrer alle til å bidra i fellesskapet til felles nytte og glede!

Veiledning for innbetaling av medlemskontingent eller enkeltstående løypebidrag:

Anbefalt medlemskontigent for sesongen 2020/21 er 1200,- Siden dette er en frivillig ordning, kan du selv velge størrelsen på beløpet. Vi takker uansett for støtten.

Velg mellom de fire betalingsalternativene under:

1 Ønsker du å bli nytt medlem?

Dersom du er hytteeier i vårt preppeområde, bør du først sjekke om veilaget/hyttevellet som du er tilknyttet er Hovedmedlem og betaler årlig medlemskontingent samlet.

Dersom veilaget/hyttevellet som du er tilknyttet, ikke er Hovedmedlem, betaler du årlig medlemskontingent som Støttemedlem, vi anbefaler 1200,- Tilsvarende for fastboende og andre privatpersoner som ønsker å være medlemmer.

Da melder du deg inn ved å klikke her

PS. Du blir i registreringen spurt om å lage brukernavn og passord, det trenger du ikke; velg "Hopp over og bruk midlertidig bruker"

Tusen takk for at du vil være med på laget vårt!

2 Inngår du i et veilag/hyttevel som er Hovedmedlem?

Årlig innbetaling fra Hovedmedlemmer gjøres samlet i forkant av skisesongen. Dermed kan hyttevel/veilag avholde sine årsmøter, typisk i påsken hvert år, og avklare hvor mange av hytteeierne som vil yte støtte for kommende sesong (ikke alle hytteeiere ønsker å bli med i vårt spleiselag og kontigenten er frivillig).

3 Er du nåværende Støttemedlem?

Betal medlemskontigent for sesongen 2020-21 enten

 • Direkte til vårt medlemssystem <Kommer>
 • via vårt VIPPS nummer 81241 eller
 • til vår konto nr. 2320.17.63460 (husk å oppgi ditt navn og Medlemskontigent i meldingsfeltet)

Støttemedlemmer som har betalt medlemskontigent for forrige sesong, vil motta henvendelse med anmodning om frivillig innbetaling av årlig medlemskontingent

4 Ønsker du å betale enkeltstående Løypebidrag fordi du setter så pris på skigleden som du opplever i løypene våre?

Betal ønsket enkeltstående beløp til vårt VIPPS nummer 81241 eller vår konto nr. 2320.17.63460 (husk å oppgi ditt navn og Løypebidrag i meldingsfeltet). Siden dette ikke er å betrakte som en medlemskontigent, vil du ikke bli fulgt opp med betalingsoppfordring i fremtidige vintersesonger. 

Tusen takk for at du vil støtte oss!

Vedtekter

Aurdal og Kruk løypelag sine vedtekter, LES MER...

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med Løypelaget på epost: post@loypelaget.no

 

Styret

Styret for løypelaget fra januar 2020: 

Jørgen Larssen Leder Hytteeier Aurdalsåsen
Arne Nybråten Styremedlem Hytteeier Aurdalsåsen
Geir Myrold Styremedlem Hytteeier Aurdalsåsen
Arne Hektoen Styremedlem Hytteeier Fjellsbygda
Annechen Bahr Bugge Styremedlem Hytteeier Kruk
Eivind Akervold Styremedlem Aurdal Fjellpark
Malene Sandvik Styremedlem Danebu Kongsgaard
     
Tore Jahren Varamedlem Hytteeier Tonsåsen