loypelaget-052.jpg

Om oss

Aurdal og Kruk Løypelag
- din løypeleverandør!

Preparering av skiløypenettet i hytte- og turområder i Valdres blir ivaretatt av lokale løypelag. Aurdal og Kruk Løypelag er organisert som en forening, med hovedmedlemmer og støttemedlemmer. Vi preparerer løypene fra Heimåsgrinda i nord (ca 3m nord for Nythun), via Pilset og Smørlifjell til Aurdalsåsen og videre til Bjørgovarden, Ølslykkja, Fjellsbygda og Tonsåsen i syd.

Hovedmedlemmer er i dag turistbedriftene Aurdal Fjellpark, Danebu og Nythun Høyfjellstue i tillegg til alle organiserte vel og veiforeninger og har pr. des 2014 23 betalende hovedmedlemmer.  Støttemedlemmer er alle enkeltpersoner/bidragsytere som betaler en minstesum i løypebidrag pr årsom Kommunen anbefaler - kr. 1000,- pr. hytte

Nykjørte skiløyper blir fort "gamle". Vind og nysnø fyller sporene, og for å holde friske og gode løyper kreves det hyppig kjøring. Skal vi kunne betale flinke løypekjørere, dyrt utstyr og drivstoff, er løypelaget helt avhengig av innbetalinger fra hytteeierne, lokalbefolkningen og reiselivsbedriftene.

Aurdal og Kruk løypelag sine vedtekter, LES MER...

Økonomi

Løypelagets finansieres i form av tilskudd fra hovedmedlemmer og støttemedlemmer, der pengene fra hytteeierne utgjør den største summen totalt. Som man kan lese ut av regnskapet har Løypelaget styrket økonomien de siste par årene og bygget opp litt egenkapital. Antall km kjørte løyper øker stadig og forventningene til kvaliteten likeså. Dette koster og drivstoff er dessuten blitt en god del dyrere. Kommunen bidrar lite til driften.

Løypelaget er et spleiselag, og det er viktig at alle som benytter seg av løypene bidrar med sin andel. Alternativet blir dessverre at vi må trappe ned på kjøringen, hvilket ikke er ønskelig.

Støtten kan  innbetales når som helst. Og, for å bli regnet som støttemedlem, er anbefalt beløp i kommunen nå økt til kr. 1000,-. Betalingen er frivillig og alle bidrag er like kjærkomne!!! Men det koster å lage løyper og vi bygger nå opp kapital for utvidelse av vår løypegarsje for maskin nr. 2 som har stått ute i 2 år. Neste milepel vil være løypemaskin nr. 3, slik at vi vil ha en prioritert for Kruk siden, en for Aurdalsåsen og en for Etnedalssiden. Maskinen er nå anskaffet og garasjen bygges til våren.

Konto for løypebidrag

Aurdal og Kruk Løypelag
Konto nr. 2320.17.63460

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med Løypelaget på e-post: post@loypelaget.no

Styret

Styret for løypelaget består i dag av 7 representanter fra hovedmedlemmene, hvorav 2 fra turistbedriftene og 4 fra andre hovedmedlemmer (hytteeiere) og 1 støttemedlem/ValdresMarsjen org. 

Jørgen Larssen Leder Hytteeier Aurdalsåsen
Christian Berggrav Styremedlem Hytteeier Aurdalsåsen/ValdresMarsj org
Sverre Løken Styremedlem Hytteeier Aurdalsåsen
Terje Ottersen Styremedlem Hytteeier Ølslykkja, Etnedalsiden
Kjell Hole Styremedlem Hytteeier Pilset/Smørliområdet 
Marit Akervold Styremedlem Aurdal Fjellpark
Harald Kullhuset Styremedlem Danebu Kongsgaard
     
Arne Nybråten Varamedlem Hytteeier Aurdalsåsen