loypelaget-052.jpg

Om oss - medlemskap

Aurdal og Kruk Løypelag - din løypeleverandør!

Liker du løypene våre? Det snør ikke skiløyper :-) Støtt Løypelaget gjennom "Løypebidrag" fordi du setter så pris på skigleden som du opplever i løypene våre. 

Betal ønsket beløp til vårt VIPPS nummer 81241 eller vår konto nr. 2320.17.63460 (husk å oppgi ditt navn, hytteadresse og mobilnr i meldingsfeltet) - vi takker og bukker!

Veiledning for innbetaling av medlemskontingent

Velg mellom de tre betalingsalternativene under:

1 Inngår du i et veilag/hyttevel som er Hovedmedlem?

Årlig innbetaling fra Hovedmedlemmer gjøres samlet i forkant av skisesongen. Dermed kan hyttevel/veilag avholde sine årsmøter, typisk i påsken hvert år, og avklare hvor mange av hytteeierne som vil yte støtte for kommende sesong (ikke alle hytteeiere ønsker å bli med i vårt spleiselag og kontigenten er frivillig). Anbefalt beløp fra sesongen 2024 per hytte er 1250,-

2 Er du nåværende Støttemedlem?

Betal i januar måned årlig medlemskontingent for gjeldende sesong via vårt VIPPS nummer 81241 Anbefalt beløp fra sesongen 2024 er 1250,-

3 Ønsker du å bli nytt Støttemedlem?

Dersom du ikke er tilknyttet veilag/hyttevel som er Hovedmedlem, betaler du årlig medlemskontingent som Støttemedlem, anbefalt beløp fra sesongen 2024 er 1250,- Tilsvarende for fastboende og andre privatpersoner som ønsker å være medlemmer.

 

Vårt samarbeid med hytteeiere, hyttevel, veilag og turistbedrifter

Aurdal og Kruk Løypelag (AKL) er organisert som en frivillig forening finansiert gjennom medlemskap, løypebidrag samt noe kommunal støtte. 

 • Veilag/hyttevel og turistbedrifter utgjør Løypelagets Hovedmedlemmer. Veilag/hyttevel betaler årlig medlemskontigent på vegne av hyttene som inngår.
 • Hytteeiere som ikke betaler medlemskontigent via hyttevel/veilag, fastboende, andre privatpersoner samt andre bedrifter er Støttemedlemmer. Disse betaler årlig medlemskontigent direkte til AKL

I tillegg mottar foreningen jevnlig enkeltstående Løypebidrag fra personer, bedrifter og kommuner som er glade i fine skiopplevelser.

Standard modell for samarbeid med veilag/hyttevel

Løypelaget har en standard modell for samarbeidet med veilag/hyttevel. Vi jobber aktivt med å få flest mulig foreninger om å slutte opp om bruk av modellen.
Samarbeidet etableres utfra en felles forståelse, tillit, uten nærmere avtaler, og basert på felles engasjement for skiløyper. Hver Forening (veilag / hyttevel) etablerer en langsiktig rutine som følger:
 1. Foreningen (vel / veilag) velger å støtte opp om Løypelagets aktiviteter 
 2. Foreningen gjør en beslutning om å årlig samle inn Løypelagsmedlemskap fra flest mulig hytteeiere (frivillig for hver hytte). Årlig beløp er fra sesongen 2024 1250 NOK per hytte
 3. Foreningen oppgir hovedkontakt mot Løypelaget inkl epost og mobilnr samt antall hytter som inngår i Foreningen. Personen i denne rollen forventes å engasjere seg i å oppfordre flest mulig hytteeiere til å bli med i spleiselaget samt være en pådriver for gode skiløyper i nærområdet for Foreningen
 4. Foreningen overfører samlet beløp til Løypelaget hvert år, typisk ila sommeren etter at man har hatt årsmøte i Foreningen ila påsken, til Aurdal og Kruk Løypelag, bankkonto 2320.17.63460 (oppgi navn på Foreningen)
 5. Samarbeidet gir Foreningen en status mot Løypelaget som Hovedmedlem og en posisjon for å holde dialog med Løypelaget om utvikling av løyper, for eks tilpasninger, tilførselsløyper mot eksisterende løypenett og gjennomføring av driftsopplegg.
Utover denne støtten, er det så opp til hver hytteeier om man i tillegg ønsker å yte et ekstra Løypebidrag til Løypelaget, dette skjer typisk når brukerne har gode skiopplevelser 🙂 

Hvorfor er samarbeidsmodellen viktig?

 • Skiløpere forventer stadig større forutsigbarhet, komfort og trygghet i skiløypene.
 • Det snør ikke skiløyper
 • Løypelaget er avhengig av forutsigbare inntekter for å planlegge omfang av operativ drift (lage skispor, utbedre traseer) samt reparasjon og fornying av maskin materiell
 • Løypelaget er avhengige av høy økonomisk støttegrad blant hytteeierne for å levere kvalitet
 • Løypelaget drives på frivillig basis uten lønnet administasjon og har knappe administrative ressurser. Derfor trenger vi både effektive og standardiserte prosesser samt distribuert engasjement ut i hvert hytteområde. Da er styrene i Foreningene viktige ressurser for å være med å "dra lasset". Vi søker å oppnå at styrene i Foreningene er like opptatt av kvaliteten i løypearbeidet som selve Løypelaget; da trekker vi i samme retning og styrkes ressursmessig.
 • Løypelagets drift er helt avhengig av den tillit vi oppnår og det engasjement vi klarer å skape om løypearbeidet. Styrene i Foreningene er vår viktigste ressurs for å skape et bredt engasjement.

Vår kartoversikt viser alle foreninger i Løypelagets område samt hvem av disse som i dag er Hovedmedlemmer TRYKK HER 

Oversikten viser ca 1680 hytter i vårt totale område hvorav 1130 er Hovedmedlemmer (ca 67%). Vi estimerer grovt et potensial på å øke våre inntekter med 300 000 NOK årlig gjennom etablering av "Hovedmedlem samarbeid" med flere foreninger. Økte midler vil utelukkende bli brukt til forbedring og preparering av våre skiløyper. 
Hvordan lese kartet:
 • Foreninger som er markert med grønn bakgrunn er Hovedmedlemmer. Bak hvert foreningsnavn oppgis to tall, det første tallet betyr antall hytter som inngår i foreningen, det andre er størrelsen på innbetalingen til Løypelaget i sesongen 2020
 • Foreninger som er markert med turkis bakgrunn er ikke Hovedmedlemmer.
NB! Forbehold om feil i områdegrenser og tall. Hjelp oss med å forbedre datakvaliteten gjennom å kommentere feil og oppgi veilag/hyttevel som ikke er inntegnet. Meld fra til post@loypelaget.no.

Vår drift

Gjennom vinteren lager vi de beste skiløyper med tre store maskiner. I toppsesongen som er jul-nyttår, to vinterferie uker og påsken lager vi løyper så ofte som det er behov. I andre perioder lager vi løyper fast hver torsdag og ellers etter behov.

Styrene i vellene/veilagene er vår viktigste ressurs for å skape et bredt engasjement. De er sammen med våre løypekjørere "fjellets helter". Løypekjørerne lager trikkeskinner, men vellene/veilagene jobber utrettelig med høyest mulig oppslutning om Løypelaget i sitt område.  

Under finner du vedtektene våre som uttrykker formålet og rammene for driften.

Preparering av skiløypenettet i hytte- og turområder i Valdres blir ivaretatt av lokale løypelag. Aurdal og Kruk Løypelag preparerer løypene fra Heimåsgrinda i nord (ca 3km nord for Nythun), via Pilset og Smørlifjell til Aurdalsåsen og videre til Bjørgovarden, Ølslykkja, Fjellsbygda og Tonsåsen i syd.

Vi er takknemlige for alle trofaste betalere og oppfordrer alle til å bidra i fellesskapet til felles nytte og glede!

Vedtekter

Aurdal og Kruk løypelag sine vedtekter, LES MER...

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med Løypelaget på epost: post@loypelaget.no

 

Styret

Styret for løypelaget fra april 2023: 

Jørgen Larssen   Leder Hytteeier Aurdalsåsen
Geir Myrold   Styremedlem Hytteeier Aurdalsåsen
Marek Vetter   Styremedlem Hytteeier Fjellsbygda
Annechen Bahr Bugge   Styremedlem Hytteeier Kruk
Eivind Akervold   Styremedlem Aurdal Fjellpark
Malene Sandvik   Styremedlem Danebu Kongsgaard
       
Tore Jahren   Varamedlem Hytteeier Tonsåsen