løype2.jpg

Da var sesongens første spor satt i Tidligløypa...

08. desember 2018
Løypelaget er ute i kveld for å sette spor i nærområdene...

Det er i kveld kjørt spor i Tidligløypa, ut fra Ravangsmyra og innover Norakerskogen.

Det er i tillegg forsøkt kjørt ut Langeline og inn til den ytre gapahuken, og tilbake via Storstøllie.

Erfaringer kl. 21.30; Det er for lite snø ut Langeline mot Gapahuk, dette området vil foreløpig ikke bli kjørt med stor maskin. Løypelaget vil fortsette pakking i denne del av løypenettet med ATV og skuter, i tillegg vil flere områder av løypenettet bli fulgt opp på samme måte til vi får mere snø.

Følg med våre løyperapporter på denne nettside, som også viser GPS tracking hvor løypemaskinen har kjørt...