IMG_20170302_155657-kopi.jpg

Det har de siste døgn kommet tilsammen ca. 10–15 cm med nysnø...

21. desember 2018

Løypelaget har i dag kjørt og satt spor i store deler av løypenettet...

Løypelaget har i dag med maskin satt spor i følgende områder; inn til Kruk/Nythun, Fjellsbygda, Norfjellstølen, Tonsåsen, Langeline, over Bjørgovarden,  det blir i dag også kjørt i Skogsløypa. I morgen lørdag blir kjørt Kivos, på baksiden av Fjellenden, Ølslykkja.

Det fremkommer på GPS tracking hvor løypemaskinen har kjørt,
se løyper/ruter når det er kjørt...

MRK. Noen få steder er det litt gjennomslag og vått, der er også steder hvor det er steinete og lite snø.

Det er innenfor disse områdene usikkert om det blir kjørt mer med maskin her før det evt. kommer mere snø.

Følg med på våre løyperapporter...