glattebrett03.jpg

Første runde med glattebrett

23. november 2020

Veldig mye vann og våte myrer...

Det er i dag mandag kjørt med glattebrett i tidligløypa/Norakerskogen.

Vi erfarer mye vann og våte myrer, og det er pr. i dag ikke mulig å ta skiene fatt!

Nå håper vi på snarlig frost i bakken.