glattebrett04.jpg

Forutsatt nok snø nærmeste døgn, forsøkes satt spor i tidligløypa/Norakerskogen

03. desember 2020

Det er varslet snø i løpet av torsdag og fredag, men ikke mye.

Forutsatt nok snø, vil det før helgen bli forsøkt satt spor i tidligløypa/Norakerskogen, og kanskje fra Danebu og et lite stykke innover Langeline.

Vi avventer til ut på dagen torsdag før vi endelig beslutter sporsetting, og om nødvendig kommer ny oppdatering på fredag.

For mer informasjon, se www.loypelaget.no