Klart for jul

20. desember 2014
Mye nykjørt med løypemaskin...

Mye nykjørt med løypemaskin. Vi lykkes å komme over Smørlifjell før hegen med løypemaskinen og har nå sporsatt fra P-plassen på Pilset langs hovedløypå til Kruk og Heimåsgrinda.

Det er også kjørt "øvre løypa" over Tveitastølen, men foreløpig bare pakket med glattebrettet uten spor, det kommer ved neste tur.

Hovedløypa tilbake til Danebu er sporsatt med løypemaskinen. Det er også kjørt med løypemaskinen langs Langeline sydover over Bjørgovarden og ned til de øverste hyttene i Fjellsbygda. Det er sporsatt med scooter videre nedover til Fjellsbygda. Det er også kjørt med scooter og sporsetter fra Nordfjellstølen og ned til Tonsåsen. Vi avventer mere snø her for løypemaskinen.

Det er også kjørt med løypemaskin over Stiklingene og nordover ned forbi Kivos-tjednet. Det er foreløpig ikke kjørt derfra tilbake til Danebu. Det forventes med det første.

Løypa over Fjellenden er kjørt og likeså "fjellovergangen" ned til Gapahuken. Det er kjørt med løypemaskin ned til Ølslykkja og Espelifjell, men foreløpig bare pakket med glattebrett. Vil bli sporsatt ved neste tur. Stikkeren ned til Åsletta tas også før jul.

Skogsløypa er foreløpig bare kjørt med scooter fra Fjellparken til Kolsrudstølen. Vi håper å få gjennom hele runden før jul. Det jobbes fortsatt med fjerning av grener og trevirke mange steder hvor den tunge snøen har herjet. Det bygges også noen klopper der det ikke har frosset godt nok før snøen la seg.

Det aller meste av løypenettet vil være klart til jul.