klargjøring 1.jpg

Langrennsentusiastene må fortsatt vente tålmodig på snø i terrenget...

31. oktober 2019
Kreativ må en være når det ikke kommer snø... 😁

Ventetiden benyttes til vedlikehold maskinelt, samt forberedelser av ulike redskaper som vil komme til nytte når snøen laver ned.

Tidligere har løypelaget nedlagt mye tid på å forbedre løypene ved Nythun/Kruk, det er her lagt nye traséer og ryddet mye kratt. Det samme er gjort gjort i nærområdene ved Danebu/Fjellparken, fra Storstølen og inn mot Trefallsbakken.

Ventetiden fremover benyttes til fortsatt klargjøring og vedlikehold av maskinelt, i tillegg å kviste og rydde mer rundt Danebu/Fjellparken. Vi vil også forsøke å få lagt noe flis på noen av de steinete partiene, se også løyperapport av 27. oktober...

SE BILDER tatt de siste dager... LES MER...