Litt nysnø i dag, nykjørte løyper

22. desember 2014

Det ble kjørt fra morgenen i dag Tidligrunden fra Danebu/Ravangsmyra med løypemaskin. Parallelt ble det kjørt med den andre maskinen fra start Langeline via Fjellparken til Trefallsbakken/Gapahuken. Det ble kjørt tur retur over Bjørgovarden til øvre del av Fjellsbygda ovenfor Totjednet. Fra Gapahuken er det kjørt tverrgående fjelløype opp til Ividalen og videre over til Fjellenden. Derfra ned til Fjellstølen og tilbake Danebu.

Det er godt grunnlag og gangbart de fleste steder snøforholdene tatt i betraktning. Vi kjører de store løypemaskinen med sporsetter uten fres. men med glattebrett. Vi trenger mye mer snø for å kjøre helt optimale løyper.

Vi tar fri i morgen, lille julaften, men kjører over så mye som mulig fra morgenen den 24nde. Kommer med flere detaljer da.