Løypekjøring status og helgeplaner

20. januar 2016

Generell status:

Selv om det har kommet noe mer snø siden nyttår, har den vært svært luftig med liten substans, og vi er fortsatt sulteforet på snø i de fleste løypene. Tidligrunden og Langeline fra Danebu til Bjørgovarden har det beste underlaget og derfor de beste forholdene. Vi har ikke fått samme snømengder som litt lenger nord i Valdres. Beitostølen har vært mye heldigere i så måte. Også Leirin Skiløyper nord for vårt området er mye bedre rustet, fordi de har størsteparten av løypenettet sitt grunnplanert eller på skogsveier.

På tross av dette er nå mesteparten av løypenettet kjørt opp, enten med løypemaskin eller snøscooter.

Vi må være forsiktige med kjøringen, forrige helg brakk en aksling på den ene løypemaskinen.

Status løypepreparering:

Det er kjørt med løypemaskin og sporsatt hovedløypa fra Danebu til Pilset inklusive Tidligrunden. Fra Pilset er det kjørt med snøscooter og sporsetter i ny løype fra Feten og ned forbi Lorteputten og Pilsettjernet til Smørlibekken. Herfra er det kjørt både 10km sløyfen og årets midlertidige løype direkte over til Skrivarmyre. Det er kjørt både via Tveitastølen og Huggufløten til Kruk og videre til Heimåsgrinda. Det er også kjørt fra Huggufløten via Smørlitjednet og opp veien til bommen hvor vinterbrøytingen i Stølsvegen stopper. Det er også kjørt med scooter mellom P-plassen på Høgda og Feten.

Fra Danebu er det kjørt med scooter forbi Grønnkinn og øverst i Øståsvegen, ned forbi Nystølen til Engervann og bort over vannet til P-plassen ved Engadn. Det er også kjørt til Kivosvannet og opp bak Fjellenden til øvre Ølslykkja og opp Ividalen og over Ividalsvannet og opp til Gapahuken og Langeline. Det er kjørt tilbringer over Kivostjernet til brygga i østre del av vannet. 

Det er scooterkjørt med sporsetter rundt Damtjednet og også rett over vannet.

Langeline er kjørt med løypemaskin til Gapahuken og over Bjørgovarden til Nordfjellstølen og ned til Tonsåsen. De er også kjørt med løypemaskinen fra Nordfjellstølen og ned mot Fjellsvarden. Derfra er det kjørt med scooter og sporkall ned til Søndre Fjelssbygda og opp igjen til Okseputtmyra (Bryllupsmyra) og opp forbi Fjellstølen og Totjednet i nyhugget trase.

Det er kjørt med løypemaskin i skogsløypa frem til Langvassli. Det er kjørt vider med scooter ned til Abbortjern ved Kolsrudstølen  i tillegg til 10km skogsløype rundt og opp til Gapahuken/Langeline.

Det er kjørt med løypemaskin rundt Stiklingene forbi Ølslykkja stølen og opp forbi Fjellenden og Frenningen til Grønnkinn. Lite snø her! Det er ogsp kjørt med scooter bak Fjellenden og ned til Kivos.

Nordre løype fra Stølslie og ned til Ølslykkja er kjørt med scooter til Espelifjell.

Frem mot kommende helg:

Det er meldt litt snø natt til lørdag. Litt avhengig av hvor mye sommer kommer ned, vil vi kjøre opp så mye som mulig lørdag morgen, enten med løypemaskin der det er mulig, eller med scooter og sporkall.

God helg og God Tur!