IMG_6157.jpg

Løyper står bra - ny sporsetting i løypenettet påbegynnes torsdag

27. januar 2021

Løypenettet kjøres opp foran helgen, og vi begynner torsdag morgen sporsetting i retning Ølslykkja/Tonsåsen.

Oppdatert løyperapport kommer i morgen/torsdag.

Følg oss på GPS trackingen, se hvor og når løypelaget kjører, se www.loypelaget.no

SKREDFARE! Det har tidligere i uken gått små skred i flere områder hvor løypemaskinene har kjørt forbi. Løypelaget er ikke eksperter på vurdering av skredrisiko, og hver skiløper må gjøre egne vurderinger og er ansvarlig for egen aktivitet. To tips er å holde seg unna fjellsider samt å ikke gå alene!

VÆRET fremover, se YR...