Mildværet har ført til førefall flere steder...

08. april 2017

Det er nå for lite snø til å kjøre løypene omkring Ølslykkja, fra Tonsåsen, og Kruk.

På Aurdalsåsen er der kjørt opp i natt, men det er vanskelig å få satt spor, og sporsetterne må løftes flere steder.

Blir det mere blå grader prøver vi på nytt! :-)

MRK! Flere steder forekommer mye overvann!
Vis varsomhet over vann, bekker og myrer!