Spor er satt i dag!

27. november 2014
Da har vi kjørt rundt tidligrunden og sporsatt doble spor med snøscooter i dag...

Da har vi kjørt rundt tidligrunden og sporsatt doble spor med snøscooter i dag. Likeså har vi sporsatt fra starten av Langeline opp gjennom Sorstølia, bort og opp Trefallsbakken og til Gapahuken. Tilbake Langeline til parkeringsplassen i krysset Storstølveien/Fjellparkveien. Det er også kjørt Rudstølvegen fra Storstølen til Vardinggrenda. Det er etter forholdene brukbart, men det er vått mange steder og derfor vanskelig å kjøre ellers i terrenget. Det er derfor dessverre umulig for oss foreløpig å komme over til Pilset/Kruk og til Etnedalsiden.