loypelaget-044.jpg

Hva betyr preparerte skispor for deg?

18. mars 2024
Det er mange ulike forventninger til Aurdal og Kruk Løypelag (AKL) og hva foreningen skal bidra med. Løypearbeidet vårt drives ikke som for eksempel på Beitostølen eller Sjusjøen. AKL har ikke tilsvarende ressurser i ryggen, derfor må vi ha andre forventninger til våre skiløyper.

Hos oss kan vi gjerne si at "vi får de skiløypene vi lager selv..."

AKL består i praksis av brukerne av de preparerte skiløypene mellom Kruk/Smørli i nord, Aurdalsåsen, Ølslykkja i øst og Fjellsbygda/Tonsåsen i sør. Felles for mange av brukerne er at vi setter pris på skimuligheter og at løyper er maskinpreparerte. 

Styret i AKL rekrutteres typisk fra disse brukerne og er hovedsaklig hytteeiere i området. I praksis er styrearbeidet dugnadsarbeid langt utover normalt styrearbeid. Arbeidet er givende da engasjementet for formålet er høyt og resultatene betyr mye for mange. Selve preppingen utføres av innleide lokale fagfolk. De håndterer de store maskinene i høyfjellet døgnet rundt og i alt slags vær. i tillegg utfører de reparasjoner på maskinene.

Den største utfordringen for AKL er å sikre og styre det økonomiske grunnlaget samt å tilfredsstille svært ulike forventninger til skiløypene. Hovedfinansieringen kommer fra årlig støtte fra hytteeiere i vårt område. Selv om vi driver et betydelig folkehelsearbeid, bidrar det offentlige kun med en liten andel av finansieringen. Vi opplever at mange vil ha brede, flotte traseer som preppes mer eller mindre kontinuerlig, men vi har også brukere som, siden vi tross alt opererer i fjellet, mener at skiløperne må være mindre kravstore og være fornøyde med enklere forhold som hvor man i større grad selv lager dagens spor på en tidligere maskinpreppet såle...

Vår egen vurdering er at vi nok må doble den årlige økonomiske støtten fra hytteeiere dersom vi på en forsvarlig måte skal kunne innfri ønsket om fine skiløyper hele tiden. Pt foreligger ingen planer om dette, og det vil nok kun bli aktuelt i fremtiden dersom det blir et stort flertallsengasjement for et slikt løft. På den annen side bruker en familie typisk ca 20 000,- på et familieårskort i året i alpinanlegget, mens man bruker 1000-1500 på "langrennsårskortet" ....

AKL drives utfra interessen av å gå på ski, så enkelt er det. For å holde hjulene i gang og tilby et riktig kvalitet i tjenesten er det mange oppgaver som skal utføres. Ved riktig organisering, kan disse fordeles på flere personer slik at belastningen på den enkelt blir mindre. I motsatt fall, vil vi måtte forholde oss til at tjenestekvaliteten vil variere og at ildsjeler gir seg i arbeidet.

Hva kan du bidra med? 

 1. Velg AKL som din "grasrotmottaker" hos Norsk Tipping
 2. Betal årlig støttebeløp, gjerne mer enn anbefalt dersom du har god råd :-)
 3. Still opp i / ta initiativ til skjøtselsarbeid
 4. Bidra i utføring av praktiske oppgaver (se under), meld deg til tjeneste gjennom post@loypelaget.no
 5. Delta på årsmøtet vårt som foregår onsdag i påsken hvert år på Danebu Kongsgård, her kan du uttrykke ditt engajsement
 6. Bli AKL Sponsor 

Vi har mange oppgaver som vi kan gjøre mer ut av i årene fremover og trenger flere personer. Se på arbeidet som noe av ditt samfunnsmessige bidrag. Aktuelle oppgaver er:

 • løypeskjøtsel i områder hvor vi pt ikke har fordelt ansvar / har mannskap
 • søknadsarbeid om økonomisk støtte fra myndigheter og stiftelser
 • rekruttering av sponsorer 
 • bedre og tryggere merking av løypenettet (planlegge, skaffe midler, gjennomføre oppgradering)
 • kommunikasjon med løypebrukerne
 • kontakt med grunneiere
 • administrativ og økonomisk oppfølging
 • styremedlemsrolle

Som et eksempel på forbedringsmulighet viser vi dette flotte løypeskiltet på Golsfjellet. Noe for oss?

Velkommen i klubben :-)

Om AKL.

AKL er en frivillig drevet forening drevet basert på vedtatte vedtekter.

Det finnes et stort engasjement for AKLs arbeid. Mange hytteeiere bidrar med et årlig støttebeløp, dette utgjør den klart største delen av finansieringen og er avgjørende for opprettholdelse av nåværende drift. Fastboende i Valdres som bruker løypenettet bidrar også i finansieringen. Noen av brukerne stiller opp med frivillig innsats, det mest sentrale er verv som styremedlem.

Stadig flere hyttevel og veilag velger å ta status som Hovedmedlemmer og påtar seg innsamling av årlige støttebeløp blant hytteeierne i vellet/laget samt står for lokale skjøtselsdugnader i deres nærområde. Disse utgjør den største delen av finansieringen. 

"Det snør ikke skispor" :-)