bro.jpg

Forberedelser til sesongen er i gang

11. oktober 2019
Nå bruker vi tiden på å bygge bro og klopper...

Forberedelser til sesongen er i gang. Snøen som kom i høstferien er så å si forsvunnet, og det er nesten ikke snø igjen i terrenget.

Nå bruker vi tiden på å bygge bro ved Nythun på Kruk, og klopper der bekker renner over løypetraseer. Vi kjører også ut stolper for bruk til å skilte løypenettet så tidlig som mulig.

Men mest av alt ønsker vi oss frost i bakken før neste snøfall.

Følg oss på våre nettsider, www.loypelaget.no