Løypeskjøtsel.PNG

God oppslutning blant hyttevel og veilag om løypeskjøtsel

02. juli 2022
Den nye modellen med tildeling av traseer som hver dugnadsgruppe tar ansvar for, er godt i gang. Det er nå vi skal vise dugnadsengasjementet vårt. Hvilken dugnadsgruppe skal du bli med i?

Nå kan du finne et område som du ønsker å bidra på og melde deg til tjeneste hos dugnadsgruppeansvarlig, her er listen pt:

Tonsåsen: Tore Jahren
M45483033 jahrentore@gmail.com

Fjellsbygda: Marek Vetter
M45001552 marek.nvetter@gmail.com

Kivos: Vidar Aasbø
M91105864 dr.aasbo@gmail.com

Aurdalsåsen Sør: Tore Fjeld
M90606761 tore@mestertre.no

Storstølen: Fredrik Mohn Lian
M90859336 fredrik.mohn.lian@gmail.com

Storstølslie: Morten Klokkersveen
M41610640 mrklokk@gmail.com

Grønkinn/Frenningen:
Arne Nybråten
M95189988 arne.nybraaten@vokks.no
Harald Qvist
M92842600 hqvist@online.no

Gråndalen: Tron Hovde
tron.hovde@online.no

Engi / Binhovd: Simen Østensen
M99530599 simenostensen@hotmail.com

Smørli: Baard Lund
M 91736416 baard.lund@sensecsolutions.no 

Løyntjednvegen: Eyvind Vatne
M95522882 eyvindv@gmail.com

Kruk: Annechen Bahr Bugge
M48286633 annech@oslomet.no

De fleste områder vil utføre skjøtselsarbeid på dugnad, men noen vil mer legge opp til spleiselag for å finansiere utførelse gjort av profesjonelle. Hver gruppe jobber selvstendig og selv velge tidspunkter for dugnadene.

Vi minner om at alt arbeid i traseene skal skje i forståelse med aktuelle grunneiere.