Tjærnstølstjern Surtetjern v Kivos.png

Hjelp - flommen "Hans" har skadet/ødelagt løypebroene våre

08. oktober 2023
Aurdal og Kruk Løypelag (AKL) har betydelige skader på løypenettet etter flommen Hans. Hovedsaklig er dette broer som er ødelagt, skadet og flyttet av vannmassene, opptil flere hundre meter, bildet viser Tjærnstølstjern - Surtetjern ved Kivos hvor broen er helt borte. Vi søker nå midler fra diverse aktuelle finansiører samt at vi har opprettet en VIPPS spleis for hver bro. Bli med og sørg for at de broer og løypetraseer som du bruker på ski, er intakte til vinteren.
Reparasjonene vil kreve betydelig med mannskaps- og maskinressurser og belaste AKL med kostnader som vi ikke har dekning for. Uten  økonomisk støtte vil vi risikere at sentrale løypetraseer ikke kan prepareres med løypemaskin kommende vinter. Det totale kostnadsomfanget for utbedringene vurderes til å utgjøre omlag 250 000 - 300 000 NOK. Flere av broene er plassert steder som er lite tilgjengelig for maskiner, dette øker utbedringskostnadene.
Hvordan støtter du?
VIPPS til Aurdal og Kruk Løypelag #81241, velg bro (VIPPS kategori per skadested):
  • Binnhovd
  • Magatjernet, Kruk
  • Fjeslitjern, Pilset
  • Ividalsskaret / Vesle Stiklingen
  • Frenningen
  • Tjærnstølstjern/Surtetjern, Engi/Kivos
Vi blir svært takknemlige for ethvert brobidrag, stort eller lite! Støtte gjerne utbedring flere steder :-) TUSEN TAKK! 🙏
PS. Tips oss gjerne på post@loypelaget.no dersom du kjenner eksterne finansiører som kan være aktuelle