Innkalling til årsmøte i Aurdal og Kruk Løypelag tirsdag 30. des kl. 15.00

22. desember 2014

Dato:     Tirsdag 30. desember, 2013 kl. 15.00

Sted:            Danebu Kongsgård

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  2. Valg av møteleder

  3. Godkjenning av fullmakter

  4. Styrets årsberetning

  5. Gjennomgang og godkjennelse av regnskap og balanse

  6. Valg av styre

  7. Fastsettelse av medlemskontingenter 

    VEL MØTT! 

Med vennlig hilsen
Aurdal og Kruk Løypelag
STYRET