jul_løyper 09.jpg

Innkalling til årsmøte i Aurdal og Kruk Løypelag

17. desember 2019

Dato: Søndag 29. desember kl. 15:00

Sted: Danebu Kongsgaard

MRK. Styret møter i forkant som vanlig, kl 14:00 på Danebu Kongsgaard. Nye styremedlemmer må også gjerne komme da...

 

SAKSLISTE

1. Godkjenne innkalling og saksliste
2. Godkjenne fullmakter
3. Behandle årsmelding
4. Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse, se vedlagte dokumenter...
5. Foreta valg av styre og revisor
6. Fastsette medlemskontingent

7. Eventuelt

Sak 3 og 4. blir gjennomgått på møtet.

Sak nr. 5. Valg av styret og revisor

 

Til styret foreslås følgende medlemmer:

Jørgen Larssen, Hytteeier Aurdalsåsen
Arne Nybråten, Hytteeier Aurdalsåsen
Geir Myrold, Hytteeier Aurdalsåsen
Arne Hektoen, Hytteeier Fjellsbygda
Annechen Bahr Bugge, Hytteeier Kruk
Berit H. Olsen Hytteeier Tonsåsen (varamedlem)
Eivind Akervold, Aurdal Fjellpark
Marlene Sandvik, Danebu
Som styrets leder foreslås Jørgen Larssen

Revisor Svenn E. Forstrøm har meddelt at han ikke tar gjenvalg.
Styret ber årsmøtet om forslag til ny revisor.

 

Sak 6: Medlemskontingent:
Det foreslås at medlemskontingenten fastsettes til 1200 kroner pr. hytteeier for sesongen 2019.

 

VEDLEGG (Saksdokumenter til årsmøtet)

  1. Årsberetning med regnskap
  2. Revisjonsberetning