rydde 5.jpg

Mens vi venter på snøen

17. november 2021
Løypelaget er i disse dager i gang med rydding av skog og kratt...

Dagene benyttes nå til rydding av skog og kratt for å kunne få bedre oversikt der løyper krysser...

Noen steder kan fjerning av store busker også bidra til mere snø inn mot løypene.

 

Hovedløypen mot Kruk/Nythun

Løypetrasé blir nå lagt om ved Binnhovd grunnet hensynet til en veitrasé som skal brøytes.
I skrivende stund pågår både gravearbeid og arbeid med noen klopper.

 

Ny plassering webkamera

Vårt webkamera på Langeline ved Fjellstølheisen er nå flyttet for å kunne gi et bedre bilde/inntrykk innover Langeline langs Lomtjednet.

 

Vi håper alle på minusgrader og snø slik at sesongen kan innledes.

 

Med vennlig hilsen
Løypelaget