loypelaget-009.jpg

LØYPELAGET SØKER LEDER FOR NY ARBEIDSGRUPPE

27. februar 2021
Noe for deg?
Aurdal og Kruk Løypelag produserer "trikkeskinner og stuegulv" mellom Tonsåsen og Heimåsgrinda nord for Kruk. Brukernes forventninger til skiløyper og etterspørselen etter våre aktiviteter øker.
Vi ønsker derfor å øke vår egen gjennomføringskapasitet gjennom å opprette nye arbeidsgrupper. Den første arbeidsgruppa skal jobbe med utbedring/rydding av eksisterende og nye løypetraseer samt forbedring og forvaltning av vårt skiltings- og merkingsopplegg i området Bjørgovarden til Fjeslitjern.
Vi søker nå etter den rette person for å lede denne gruppa. Du vil samarbeide tett med vår driftsleder som har ansvar for løypemaskiner og løypeproduksjon. Stillingen rapporterer til styret som har ansvar for traseene og samarbeidet med grunneierne.
Rollen er basert på frivillig innsats og vi ser etter en person som trives med å jobbe selvstendig, er praktisk anlagt, jobber strukturert, er drivende og som evner å bygge team.
Dersom du er klar for en ny utfordring og klar for å bidra til fellesskapet, ser vi frem til å høre fra deg snart (frist 20. Mars 2021). Ta kontakt med Geir Myrold på tlf 90154470 eller Jørgen Larsen på tlf 93479606