Ny trase Venegutlie.png

Ny skiløype på Aurdalsåsen - bli med på dugnad lør 7. okt kl10

04. oktober 2023
Vi lager nå ny løypetrase (merket m oransje farge) mellom Danebu og Ravangsmyra, Den nye traseen vil gi en etterlengtet tryggere tur mellom Damtjern og Danebu og i praksis bli den nye hovedløypa i området, men vi vil fortsette å preppe de brattere løypene rundt Ravangstjernet samt via Fjellstølen. Den nye traseen vil fortsatt kreve kryssing av Danebuvegen tilsvarende kryssingen ved Ravangsmyra.

Bli med hytteeiere i Tuva Vel og flere av de nye hytteeierne i Venegutlie på dugnaden lørdag 7. oktober fra kl 10.00. Oppmøte i Tuvavegen hvor løypa krysser Tuvavegen.

Arbeidet starter ved Tuvavegen og fortsetter i ny trase mellom Venegutlie og dagens hovedløype.

Oppgavene bli å:

-felle mindre trær
-kappe greiner
-mate kvistkvern for direkte produksjon av flis
-legge trestammer som kan bli ved, ved Venegutlie veien

Ta på deg arbeidstøy, fyll opp termosen og bli med i sosialt lag til felles nytte på "åsen". Det rekker med at du stiller med ledige hender og bidrar i matingen av kvistkvernen, men ta gjerne også med håndsag, beitesaks og/eller motorsag dersom du har.

PS. Dersom du allerede er invitert til annen løypedugnad i ditt nærområde på samme tidspunkt, oppfordrer vi til at du prioriterer den :-)

Tusen takk til grunneier Ola Opheim som gir oss tillatelse til å lage denne nye traseen.

Velkommen!

På vegne av Aurdal og Kruk Løypelag

Geir Myrold, koordinator av dugnaden, M90154470