loypelaget-030.jpg

Skøyting i enkelte løyper

23. mars 2014
Det er enkelte som etterspør skøytetraseer...

Det er enkelte som etterspør skøytetraseer. Vi kjører nå ett i stedenfor 2 spor i Tidligrunden ut sesongen, slik at både skøytegåing og klassisk vil være mulig her. I tillegg er det nå kjørt opp tilnærmet dobbelt bredde på Langeline og Ividalsrunden. Her er det fortsatt 2 klassiske spor, ett på hver siden, men det er god plass i midten for skøyting.