4. feb 10.jpg

Vår ambisjon er GODE løyper for hytteeiere og fastboende – bli med på laget du også!

03. april 2020
Er du medlem? Løypelaget har tatt nye skritt i 2020 for å yte enda bedre service for våre skiløperne. Styrket økonomi, gode prepperessurser, aktivt informasjonsarbeid og digitalisering av medlemsarbeidet gjør at arbeidet vårt profesjonaliseres.

Løypelaget er en dugnadsdrevet forening hvor alle bidrar til egen og felles nytte. Støtten fra hver enkelt løypebruker gjennom betaling av årlig medlemskap er løypelagets klart viktigste finansieringskilde og slik sett avgjørende for at løypene skal bli fine å bruke.

Dersom du er hytteeier i vårt preppeområde, bør du først sjekke om veilaget/hyttevellet som du er tilknyttet er Hovedmedlem og betaler årlig medlemskontingent samlet. Dersom veilaget/hyttevellet som du er tilknyttet, ikke er Hovedmedlem, betaler du årlig medlemskontingent som Støttemedlem, vi anbefaler 1000,- for sesongen 2019/20 Tilsvarende for fastboende og andre privatpersoner.

Som medlem bidrar du til mange mil med flotte løyper fra Heimåsgrinda (ca. 3 km nord for Nythun) i nord, via Pilset og Smørlifjell til Aurdalsåsen og videre til Bjørgovarden, Ølslykkja, Fjellsbygda og Tonsåsen i sør.

Meld deg inn på www.loypelaget.no 

Takk for at du er med på laget vårt!

GOD PÅSKE!


Flinke løypekjørere bruker natta på å gi oss «trikkespor

 

Alle maskinene er utstyrt med GPS som rapporterer posisjon og gir oppdatert informasjon om preppestatus.

 

Sesongen 2018/2019 ble det med stor løypemaskin kjørt ca. 4.000 kilometer. I 2019 ble første tur med stor løypemaskin kjørt 19. november, til sammenlikning ble første tur sesongen 2018/2019 kjørt 18. desember, dvs. 1 mnd. senere.

 

Løypene prepareres om vinteren, men planlegges og ryddes om sommeren.