1 mars 01.jpg

Det har kommet 20 cm med nysnø i løpet av natten

01. mars 2020

Alle våre 3 løypemaskiner er nå ute og kjører løyper på morgenen...

- en maskin kjører til Kruk/Nythun
- en maskin kjører Skogsløypa, Langeline
- en maskin kjører til Kivos, Damtjern

Sikten er litt dårlig, fjelløyper blir ikke kjørt...

VÆRET fremover,  se YR...

Følg oss på GPS trackingen, se hvor og når løypelaget kjører, se www.loypelaget.no