6.des_5.jpg

Hele løypenettet er i dag kjørt opp foran helgen

06. desember 2019

Fjelløyper vil bli kjørt på nytt og fulgt opp i morgen LØRDAG...

 

Det er i dag FREDAG kjørt og satt spor med 3 store løypemaskiner:

Løypemaskin 1
Danebu, Storstølen til ytre gapahuken, videre over fjelløypa til Ividalen, Frenningen, Kivos, videre til Ølslykkja, Stiklingene og Fjellenden med retur til Danebu.

GPS trackeren på denne løypemaskinen har gitt problemer, den er derfor foreløpig ikke synlig på skisporet sine sider.

Løypemaskin 2
Det er kjørt og satt spor fra Danebu, Langeline, Fjellparken, Skogsløypa, Bjørgovarden, Fjellsbygda, Tonsåsen og retur over Bjørgovarden. Rotvassli har vi valgt og vente med.

Løypemaskin 3
Fra Danebu, Tidligløypa, Pilset, Kruk/Nythun/Heimåsgrinda og retur over Smørlifjellet.

Det er i dag kjørt og satt spor i hele løypenetttet, i morgen tidlig LØRDAG vil Fjelløypene bli fulgt opp med en løypemaskin.

Følg oss på GPS trackingen, se hvor og når løypelaget kjører, se www.loypelaget.no

Vi ønsker alle en riktig god helg!

SE BILDER tatt i dag i områdene rundt Smørlifjell, LES MER...

KLIKK på bilder for større / slideshow...