4. feb 8.jpg

Hele løypenettet kjøres opp foran helgen…

07. februar 2020

Alle 3-tre løypemaskiner vil fra FREDAG tidlig morgen kjøre gjennom hele løypenettet.

Løypemaskin 1; kjører fra Danebu til Kruk/Nythun og Heimåsgrinda.

Løypemaskin 2; kjører område rundt Danebu/Fjellparken, Langeline, Skogsløypa, Bjørgovarden, Fjellsbygda og Tonsåsen.

Løypemaskin 3; kjører Storstølen, Ividalen, Frenningen, Kivos, Ølslykkja, Stiklingene og Fjellenden.

Det blir gjennom helgen kjørt/vedlikeholdt løyper ved behov.

VÆRET fremover,  se YR...

Følg oss på GPS trackingen, se hvor og når løypelaget kjører, se www.loypelaget.no