0105_03 oleronny.jpg

Løypekjøring helgen 5-7. januar

05. januar 2024

Bilder tatt under løypekjøring....
Foto: Ole Østgård

OPPDATERT FREDAG MORGEN KL. 08:25

Minus 39 ved Binnhovdsmyra (termometeret), og minus 16 oppe på Smørlifjell!

Det er i løpet av siste døgn kjørt og satt spor i følgende områder;

  • Nordover fra Ravangsmyra, Pilset, Nythun/Kruk/Heimåsgrinda, Smørlifjell, Damtjern, Engetjern.
  • Sørover fra Danebu/Fjellparken, Langeline, Ividalen, Bjørgovarden, Fjellsbygda, Tonsåsen, Kivos, Fjellenden, Ølslykkja og Stiklingan.

Alle løyper som til nå har vært kjørt vil være nykjørt i løpet av fredag formiddag. 😁

Helgen; det er meldt fortsatt kaldt, og løypene står nå veldig bra! Vedlikeholdskjøring gjennom helgen vil bli vurdert fortløpende, og prioriteres der det er mest trafikk i løypene, dvs. hovedløyper.

Følg oss på GPS trackingen, se hvor og når løypelaget kjører, se www.loypelaget.no

VÆRET fremover; se YR...

Ha en fin helg, og god tur!