Løyper8.jpg

Plan for løypekjøring kommende dager og frem mot helgen

01. januar 2020

TORSDAG

Løypemaskin 1 starter ca. Kl. 04.00 og kjører nærområdene Danebu og Fjellparken, deretter kjører den mot Tonsåsen og Ølslykja.

Løypemaskin 2 kjører fra Danebu kl. 0700 til Kruk/Nythun og Heimåsgrinda, og returnerer.

Løypemaskin 3 er ute av drift, og det hentes deler og gjennomføres nødvendig utbedring/vedlikehold for å få denne klar igjen.

FREDAG

Det er meldt snø og mye vind på fredag, og vi planlegger å benytte dagen til å «pakke» snø før denne blåser bort og for å prøve å ta vare på det lille som kommer av nysnø i løypene.

LØRDAG

Lørdag morgen kjører vi løypenettet på nytt og planlegger bruk av 3 løypemaskiner for å dekke mest mulig av løypenettet, og for å få best mulig løyper gjennom helgen.

SØNDAG

Utvikling på vær, temperatur og slitasje på løyper fra lørdag vil bli lagt til grunn for prioritering kjøring søndag.

 

VÆRET fremover,  se YR...

Følg oss på GPS trackingen, se hvor og når løypelaget kjører, se www.loypelaget.no