løypemaskin copy.jpg

Redusert kapasitet grunnet skade på løypemaskin ved Bjørgovarden

17. februar 2022

Det ble i går onsdag kjørt og satt spor i deler av løypenettet;

* ut Langeline mot Bjørgovarden
* ut fra Ravangsmyra, til Pilset og retur

Det er i tillegg grunnpreppet fra Pilset og opp til Smørlifjell, men det er her ikke satt spor.

Skade på løypemaskin/redusert kapasitet torsdag

Under løypekjøring onsdag fikk vi skade på løypemaskin som var på vei mot Tonsåsen over Bjørgovardin.

Årsaksforhold er først og fremst lite snø (har blåst av) i disse områdene!

Det blir derfor gjennom torsdag redusert kapasitet frem til skadet løypemaskinen er kjørbar igjen.
Henting av deler og reparasjon av maskin vil bli prioritert, og forventes sluttført i løpet av torsdag.
Det blir ingen løypekjøring under berging av maskin.

Oppkjøring av løypenettet før helgen

Mesteparten av løypenettet vil blir forsøkt kjørt opp foran helgen.

Følg oss på GPS trackingen, se hvor og når løypelaget kjører, se www.loypelaget.no

Videre kjøring gjennom helgen og gjennom vinterferien vil bli vurdert fortløpende.

VÆRET fremover, se YR...

Foto: Trond Vidar