0310 Trond Vidar_01b.jpg

UKE 10 - OPPDATERT løypevarsel for helgen 11.-13. mars

10. mars 2022

Foto: Trond Vidar Østgård
Bildet er tatt ved Langeline i dag kl. 14:30

Det har i løpet av de siste dagene ikke kommet nedbør/snø, og flere steder er det nå lite snø og til dels hardt. Generelt kan sies at løyper står godt etter løypekjøringsist helg.

Det i dag torsdag kjørt løyper i områdene;

  • Langeline, ytre gapahuk, forbi Kringlestølen og ned til Ividalsvatnet
    mrk. det er veldig lite snø i området Kringlestølen/Ividalsvatnet.
  • Fra ytre gapahuk og over fjellet til Ividalsløypa
  • Danebu/Fjellparken, Skogsløypa
  • Ravangen, Tidligløypa

Fredag og foran helgen forsøkes i tillegg kjørt i områdene;

  • Resten av Ividalen
  • Stiklingene, over Bjørgovarden
  • Frenningen, Nystølen, Damtjernet rundt, Engetjern
  • Det vil bli forsøkt kjørt mot Ølslykkja

MRK! For i det hele tatt å få satt spor må vi kjøre med to maskiner etter hverandre, noe som medfører lengre tid på å komme i gjennom de områder hvor det kjøres løyper.

Følg oss på GPS trackingen, se hvor og når løypelaget kjører, se www.loypelaget.no

VÆRET fremover, se YR...

Lite snø flere steder redusere bruken av fres for å ikke skade redskap mot stein.

Det kan ikke forventes kjøring av løyper lørdag og søndag.
Nå trenger vi påfyll av snø, og i mellomtiden er det viktig å ta vare på det vi har.

Ha en super helg til dere alle! 

Bilder tatt på vei ned fra Bjørgovarden i dag fredag.
Foto: Trond Vidar Østgård