0302 Trond Vidar_01.jpg

UKE 9 - løypevarsel for ONSDAG

02. mars 2022

Foto: Trond Vidar Østgård
Bildet er tatt i dag, etter Gapahuk på vei mot Bjørgovarden.

Det blir i dag kjørt og satt spor i områdene;

  • Ravangen mot Kruk/Heimåsgrinda via Pilset
  • Fra Kruk mot Smørlifjell
  • Langeline, Skogsløypa
  • Fjellenden Stiklingene, Ølslykkja

MRK!

Dagens bilde er tatt rett etter Ytre Gapahuk på vei mot Bjørgovarden. Bildet viser bekken/overvann som har tatt løypa. Det blir derfor ikke kjørt i dette området!
Det blir forsøkt kjørt fra Fjellenden mot Stiklingene og Ølslykkja.

Følg oss på GPS trackingen, se hvor og når løypelaget kjører, se www.loypelaget.no

Forholdene i løypenettet anses som bra, men som tidligere varslet begynner det å bli hardt og derfor vanskelig å sette spor. Vi ønsker ikke å kjøre med fres grunnet lite snø og redskap som kan skades mot stein. Dette gir oss etter hvert utfordringer for å oppnå optimale løypeforhold, men vi gjør vårt beste...

Det er ventet fine forhold ut over i uken, men i dag tar vinden godt i de fleste områdene.

Videre løypekjøring vil bli vurdert dag for dag.

VÆRET fremover, se YR...

 

Ved Langeline tidlig i dag...
Foto: Trond Vidar Østgård