0228 Trond Vidar_01.jpg

UKE 9 - løypevarsel for TORSDAG/FREDAG

03. mars 2022

Foto: Trond Vidar Østgård

Det blir i dag kjørt og satt spor i områdene;

  • Ravangen, Tidligløypa, Damtjernet rundt, Engetjern, Frenningen
  • Langeline, ytre gapahuk, til Ividalsvatnet og retur

I kveld og fredag formiddag planlegges kjørt og satt spor i områdene;

  • Mot Kruk/Heimåsgrinda via Pilset,
  • Fra Pilset mot Smørlifjell, Skrivarmyra, Huggufløten
  • Skogsløypa, Nystølen, Kivos
  • Forsøker å kjøre over Rotvassli

MRK! Løypetrase fra ytre gapahuk mot Bjørgovarden blir ikke kjørt grunnet bekken/overvann som har tatt løypa, se tidligere løyperapport...

Forholdene i løypenettet anses som bra. Som tidligere varslet begynner det å bli hardt flere steder og derfor vanskelig å sette spor. Vi må redusere bruken av fres grunnet lite snø og redskap som kan skades mot stein. Dette gir oss etter hvert utfordringer for å oppnå optimale løypeforhold, men vi gjør vårt beste...

Følg oss på GPS trackingen, se hvor og når løypelaget kjører, se www.loypelaget.no

Det er ventet fine forhold kommende dager med noe vind i utsatte områder/fjelløyper.

Videre løypekjøring gjennom helgen vil bli vurdert dag for dag.

VÆRET fremover, se YR...

Foto: Trond Vidar Østgård
Bildet tatt tidligere denne uke, på vei mot Bjørgovarden