0303 Trond Vidar_04.jpg

UKE 9 - oppdatert løypevarsel for HELGEN

04. mars 2022

Foto: Trond Vidar Østgård
Bildet tatt torsdag ved Kivos mot Etnedalen.

Det ble i går torsdag kjørt løyper i områdene;

  • Ravangen, Tidligløypa, Damtjernet rundt, Engetjern, Frenningen
  • Langeline, ytre gapahuk, til Ividalsvatnet og retur
  • Ividalen
  • Kivos, Rotvassli, deler av Skogsløypa

Kveldens kjøring torsdag, både til Kruk og i områdene Tonsåsen måtte avbrytes grunnet harde løypeforhold.

I dag fredag og foran helgen forsøkes kjørt i områdene;

  • Mot Kruk/Heimåsgrinda via Pilset,
  • Fra Pilset mot Smørlifjell, Skrivarmyra, Huggufløten
  • Nystølen

MRK! Forholdene mange steder er nå harde, og vi må derfor kjøre med to maskiner etter hverandre for i det hele tatt å få satt spor. Dette medfører lengre tid på å komme i gjennom de områder hvor det kjøres løyper.

Løypetraseen fra ytre gapahuk mot Bjørgovarden blir ikke kjørt grunnet bekken/overvann som har tatt løypa, se tidligere løyperapport...

Følg oss på GPS trackingen, se hvor og når løypelaget kjører, se www.loypelaget.no

Det er ventet fine forhold kommende dager med noe vind i utsatte områder/fjelløyper.

VÆRET fremover, se YR...

Som tidligere varslet begynner det å bli hardt flere steder og derfor vanskelig å sette spor. Vi må redusere bruken av fres grunnet lite snø og redskap som kan skades mot stein. Dette gir oss etter hvert utfordringer for å oppnå optimale løypeforhold, men vi gjør vårt beste...

Det kan ikke forventes kjøring av løyper lørdag og søndag grunnet lite snø og harde løyper.
Nå trenger vi påfyll av snø, og i mellomtiden er det viktig å ta vare på det vi har.

God helg til dere alle!

Foto: Trond Vidar Østgård
Bilder tatt på Smørlifjell i dag kl. 11:00.