1113_04 oleronny.jpg

Utbedring av bruer og klopper

13. november 2023

Bilder ved Kivos i dag mandag.
Foto: Ole Ronny Østgård

Løyperapport for uken 13. - 17. november

Løypelaget har i dag utbedret bru/klopp ved Kivos.

Videre arbeid gjennom uken

De kommende dagene vil bli benyttet til fortsatt utbedringer av bruer/klopper der dette er nødvendig. Pakking av snø i løypetrasser/løypenettet vil bli gjort med både scooter og løypemaskin, men det settes ikke spor under denne type kjøring.

Sporsetting foran helgen

Foran kommende helg vil det bli satt spor i deler av løypenettet.
Hvor og når vil vi komme tilbake til i ny løyperapport, mest sannsynlig torsdag kveld/fredag morgen.

Følg oss på GPS trackingen, se hvor og når løypelaget kjører, se www.loypelaget.no

VÆRET fremover; se YR...