løyper 4.jpg

Vinterferie uke 7 - deler av løypenettet vil bli kjørt mandag

09. februar 2020

Det har i dag søndag vært sterk vind, og stort sett hele løypenettet har blåst igjen.

MANDAG er det noe roligere, men det varsles fortsatt vind. Deler av løypenettet vil bli forsøkt kjørt med prioritet på områdene Danebu, Fjellparken, Skogsløypa og Langeline. Videre vil det bli forsøkt kjørt fra Danebu via Pilset og til Kruk/Nythun.

Fjelløyper er fortsatt utsatt for vind, og må derfor vente.

VÆRET fremover,  se YR...

Værmeldingen for uken er varierende, og kjøring av løyper gjennom uken vil derfor måtte vurderes fortløpende og etter behov.

Det planlegges kjørt løyper TORSDAG, og foran kommende helg.

Følg oss på GPS trackingen, se hvor og når løypelaget kjører, se www.loypelaget.no